S'ha trobat 1 acte preparatori
PODER ADJUDICADOR DESCRIPCIÓ DATA PUBLICACIÓ TIPOLOGIA
PLE DE L'AJUNTAMENT REHABILITACIO COBERTA ESGLÉSIA, 1A PART-2A FASE 25/02/2013 contracte d’obres