REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L'ESGLÉSIA DE SANT PERE, 1A PART DE LA 2A FASE


REHABILITACIO COBERTA ESGLÉSIA, 1A PART-2A FASE

  • Data de publicació: 25/02/2013
  • Poder adjudicador: PLE DE L'AJUNTAMENT
  • Tipologia: contracte d’obres
  • Descripció: REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L'ESGLÉSIA DE SANT PERE, 1A PART DE LA 2A FASE

NORMATIVA

  • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
  • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa